Zwitserland Businesses structuur

Bedrijfsvormen in een bedrijf

Zwitserland Businesses structuur

Er zijn vier verschillende bedrijfsvormen in Zwitserland.

Individueën en kleine bedrijven hebben vaak een eenmanszaak. Het is een eenvoudige bedrijfsvorm en de eigenaar heeft volledige verantwoordelijkheid. De keerzijde is dat een eenmanszaak verantwoordelijkheid draagt voor de schulden van het bedrijf, daarom is het mogelijk dat een eenmanszaak al zijn persoonlijke en bedrijfseigendommen kan kwijtraken als het misgaat.

Wanneer twee of meerdere individueën besluiten een bedrijf te starten is het verstandig een vennootschap onder firma (VOF) te beginnen. Deze vennootschap is geen onafhankelijk rechtspersoon, de partners mogen kiezen of ze onder een handelsnaam werken. Partners moeten een VOF overeenkomst tekenen en elke partner is verantwoordelijk voor hun eigen belasting (wordt betaald over de persoonlijke inkomstenbelasting). Partners in een VOF hebben onbeperkte aansprakelijkheid voor de schulden van het bedrijf. Een VOF moet ingeschreven staan bij het handelsregister .

Naamloze vennootschap (NV)

Een naamloze vennootschap (VN) is een populaire bedrijfsvorm en staat voor een scheiding tussen rechtspersoon en eigenaren. De verantwoordelijkheid voor de schulden van een naamloze vennootschap zijn beperkt. De directie runt de naamloze vennootschap, maar tenminste één lid van de directie moet een Zwitserse verblijfsvergunning hebben. Het aandelenkapitaal is vastgelegd vóór de vorming van het bedrijf en de aandelen worden verdeeld, daarbij is het vereiste minimum CHF100,000, waarvan tenminste CHF50,000 (of 20% van de nominale waarde van de aandelen, hoogste bedrag) volledig moet worden betaald. Dit kan betekenen dat een kleiner bedrijf nooit een naamloze vennootschap kan starten, vanwege de hoge kosten.

Een besloten vennootschap (BV) is een alternatief naast een naamloze vennootschap. Een BV was origineel een Duitse bedrijfsvorm, maar een akte die gesloten is in 2008 heeft er voor gezorgd dat een BV ook mogelijk is in Zwitserland. Het blijft een afzonderlijk bedrijf met één of meerdere individueën (of andere rechtspersonen). Kleine- en middelgrote bedrijven geven waarschijnlijk voorkeur aan een BV, omdat het niet verplicht is een directie te hebben en het start aandelenkapitaal lager is dan bij een NV, dit een minimum van CHF 20,000 (hoewel alles volledig betaald moet worden). Kleine naamlozen vennoten worden onderworpen aan minder strenge voorwaarden.

Alle aandeelhouders van een NV worden bekend gemaakt via het handelsregister. Een naamloze vennootschap moet belasting betalen op belastbare winst van vennootschapsbelasting.

De termen ¨Freelance¨, eenmanszaak¨ en zelfstandig ondernemer¨

De Zwitserse term eenmanszaak is een populaire term voor een klein bedrijf en zelfstandig ondernemer. Zij hebben de neiging om te verwijzen naar kleine bedrijf bestuurd door individueën en wellicht bijgestaan door een echtgenoot of familie.

Freelancers werken vaak maar een deel van het jaar in Zwitserland en moeten daarom op de belastingregeling letten. Er wordt geen juridisch onderscheid gemaakt tussen verschillende zelfstandig ondernemers; iedereen wordt belast met persoonlijk inkomstenbelasting.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: