Inkomstenbelasting in Zwitserland

De belastingstructuur voor bedrijven

Inkomstenbelasting in Zwitserland

In Zwitserland wordt belasting geheven op drie niveaus - nationaal, kantonaal en gemeentelijk. De meeste belasting wordt geheven op kantonaal en gemeentelijk niveau, hierbij is concurrentie tussen de kantons op het gebied van belastingtarieven.

Kunstenaars, sporters en andere artiesten zijn onderhevig aan nationale en kantonale belasting op het inkomen voor activiteiten uitgevoerd in Zwitserland. De belastingskosten zijn meestal 20% van het bruto belastbaar inkomen en de geheven nationale belasting is tussen 0,8% en 7%. Kantonale tarieven zijn tussen de 7% en 32%.

Voor inwoners van Zwitserland wordt de nationale inkomstenbelasting geheven op wereldwijde inkomsten. Er zijn een aantal uitzonderingen, waaronder bepaalde inkomsten uit het buitenlandse bedrijfsleven en van mensen die vastgoed in het buitenland bezitten. Daarnaast zijn er een aantal toegestane kortingen op nationaal en kantonaal niveau.

Personen die betrokken zijn in een eenmanszaak of een vennootschap onder firma zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting en vermogensbelasting.

Inkomstenbelasting wordt geheven door de nationale overheid en door de 26 kantons die deel uitmaken van het land. De te betalen belasting van eenmanszaken (en alle andere individueën) zijn gebaseerd op inkomstenbelasting van winst. Inkomstenbelasting (Nationale Directe Belastingen) moet betaald worden wanneer het belastbaar inkomen het bedrag van CHF12,600 overschrijdt (CHF24,500 voor een echtpaar, als het inkomen van echtparen wordt gebruikt voor fiscale doeleinden).

Zelfstandig ondernemers moeten belasting direct betalen aan de Belastingsdienst. Werknemers betalen inkomstenbelasting (dat wil zeggen wanneer de werkgever het bedrag weigert te betalen).

De inkomstenbelasting is progressief tot 11,5%, dat is het hoogste tarief, en wordt toegepast bij een inkomen boven CHF 655,100 voor individuele belastingbetalers, en CHF 775,900 voor gehuwden. Echter, er zijn een aantal toegestane kortingen, die waarschijnlijk de plicht van de inkomstenbelasting beïnvloedt - hierbij is het belangrijk deskundige advies in te winnen.

Kantonale belasting

Kantons leggen zowel directe inkomstenbelasting op individueën en winst van rechtspersonen, als op successie- en schenkingsrechten. Dit bestaat meestal uit een percentage vermenigvuldigd met een lokale coëfficiënt. Gemeenten heffen ook belasting, gemeentenbelasting, maar dit is alleen toegestaan wanneer zij daartoe bevoegd zijn bij de fiscale jurisdictie.

De methode om kantonale belasting te berekenen is complex en verschillen sterk van kanton tot kanton. Er is concurrentie tussen de regio's om rijke belastingbetalers aan te trekken om daar te gaan wonen, daarbij verschillen tarieven, toegestane kortingen, en lokale coëfficiënten. (Normaal gesproken wordt er een lijn getrokken op het gebied van belastingheffing voor buitenlanders die alleen inkomen ontvangen buiten Zwitserland, dit is gebaseerd op een bedrag van 5 keer de huurwaarde van het pand. Er zijn in de afgelopen jaren bewegingen ontstaan in de kantons, hierbij is het volgende voorgesteld - om uniformiteit te behouden in dit gebied wordt geadviseerd om de huurwaarde 7 keer te verhogen. Ondanks deze inspanningen zijn er nog veel verschillen in bepaalde kantons en een volledig uniform fiscaalbeleid voor buitenlanders is waarschijnlijk niet realiseerbaar t/m 2015.)

Een voorbeeld van fiscale inwoners in Zwitserland is Zürich. In Zurich wordt kantonale inkomstenbelasting geheven over een echtpaar met een basistarief van gemiddeld 7,2%, dit is op een inkomen van CHF200,000. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 2,2% waarmee het totaal (inclusief de nationale belasting van ongeveer 6,67% is) op 23,14% komt. Hierbij wordt het nettovermogen en andere belastingen nog toegevoegd met aftrek van kortingen. In Schaffhausen City is de kantonale belasting op het hierboven genoemde bedrag (inclusief gemeentelijke belasting) 8.14%, en het lokale coëfficiënt 1,10%.

Gemeentelijke belastingen

In aanvulling op de nationale en kantonale belastingen zijn gemeentelijke belastingen opgelegd, dit zijn voornamelijk toeslagen op kantonale belastingen en hebben betrekking op de meerwaarde van vastgoed.

Gemeentelijke belastingen zijn vaak gebaseerd op een percentage van de kantonale belastingen. Kerk parochies heffen ook een kerkbelasting op individueën en rechtspersonen in het betreffende kanton. Kerkbelasting wordt alleen geheven over kerken die erkend zijn door een kantonale rechtspraak - dit geldt niet voor elk kanton. De Rooms-Katholieke Kerk, Evangelisch Gereformeerde Kerk en Christus-Katholieke Kerk worden in heel Zwitserland erkend. Israëlitische gemeenschappen heffen een lokale vorm van kerkbelasting aan hun leden.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: