Fiscale woonplaats in Zwitserland

Een fiscale woonplaats voor het bedrijfsleven

Fiscale woonplaats in Zwitserland

Het is niet altijd verplicht om een fiscale inwoner van Zwiterland te zijn om een bedrijf te runnen; wanneer je een naamloze vennootschap vormt, dan zijn er geen verschillen tussen mensen met een verblijfsvergunning of mensen met een Zwitserse nationaliteit. Dus de eigenaar moet een verblijfsvergunning in Zwitserland hebben.

Belasting en inkomstenbelasting kan worden geweigerd bij externe bedrijven die inkomen nuttigen van een Zwitserse bron.

Zwitserland is niet lid van de Europese Unie, maar heeft bilaterale overeenkomsten met de Europese Unie op het gebied van de versoepeling van het monetair beleid voor leden die in Zwitserland willen wonen en werken. Leden van de ¨voormalige¨ EU-17 en EFTA leden (Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Belgie, Nederland, Luxemburg, Griekenland, Cyprus,Malta, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) worden hetzelfde behandeld als Zwitserse inwoners op het gebied van werk. Er zijn geen vergunningen nodig bij een verblijf minder dan 90 dagen, alhoewel registratie verplicht is voor arbeiders. Na deze periode moet men een verblijfsvergunning aanvragen wanneer ze hun werk willen voortzetten in Zwitserland.

Nieuwe EU landen hebben te maken met beperkingen (quotas, controle bij de grens, en het feit dat mensen met een Zwitserse nationaliteit voorrang krijgen bij een conflict), maar het plan is om deze regel te veranderen.

Non-EU/EFTA- inwoners

Non-EU/EFTA inwoners die graag in Zwitserland willen werken moeten een werkvergunning aanvragen bij het migratiekantoor van het betreffende kanton. Werkgevers zijn over het algemeen verantwoordelijk voor de aanvraag van vergunningen voor zijn werknemers. Een zelfstandig ondernemer moet zijn eigen vergunningen aanvragen. Er zijn korte, langdurige en permanente verblijfsvergunningen aan te vragen.

De volgende vergunningen zijn verkrijgbaar:

  • L vergunning: tijdelijke vergunning voor verblijf en werk in Zwitserland
  • B vergunning: voor buitenlanders die voor een lange tijd voor bepaalde doeleinden in Zwitserland verblijven (voor werknemers of niet)
  • C vergunning: voor permanente verblijven (diegene die een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen na een verblijf van vijf of tien jaar)
  • G vergunning: voor cross-border commuters
  • F vergunning: voor buitenlanders die een voorlopige vergunning hebben in Zwitserland; bepaald door de autoriteiten van het kanton bij goedkeuring van de immigratiedienst.
  • N vergunning: voor asielzoekers
  • Ci vergunning: voor werkende echtgenoten en kinderen van leden van buitenlandse consulaten of intergouvermentale organisaties.
  • S vergunning: Voor mensen die bescherming nodig hebben.

Iedereen die werkt of een bedrijf wil opzetten in Zwitserland voor meer dan 180 dagen in welk kalenderjaar dan ook wordt gezien als inwoner voor belasting doeleinden.

Een bedrijf dat vennootschapbelasting heft wordt gezien als inwoner van Zwitserland als het is opgericht of bestuurd wordt vanuit Zwitserland. Dus een Brits geregistreerd bedrijf waarvan het daadwerkelijke management in Zwitserland zit is een Zwitsers bedrijf voor de vennootschapbelastingen.

Ingezeten vennootschappen betalen belasting in Zwitserland op wereldwijd vergaard inkomen, waarbij non-ingezeten vennootschappen alleen belasting betalen over Zwitsers afkomstige belasting, wat betekent dat ze waarschijnlijk worden onderworpen aan Zwitserse vennootschapsbelasting wanneer zij betrokken zijn bij een Zwitsers bedrijf, een permanente basis hebben en/of eigen vastgoed. De Zwitserse vestiging van een buitenlands bedrijf betalen dezelfde bedragen voor vennootschapsbelasting op winst, inkomen en vermogenswinst als een Zwitsers ingezeten vennootschap, alleen wanneer het een permanente vestiging is. Winst die in het buitenland behaald is door de vestiging worden niet onderlegt voor welke belasting dan ook in Zwitserland.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: