Belasting

Vermogenswinstbelasting

Belasting

Er is geen specifieke vermogenswinstbelasting op nationaal niveau. Winst bij de verkoop van vermogensbestanddelen worden belast als inkomen en het maakt hierbij niet uit voor hoe lang de vermogensbestanddelen in het eigendom zijn geweest.

Vermogenswinstbelasting kun je betalen van de winst die gemaakt wordt van de verkoop van Zwitserse vastgoed, dit is alleen toepasbaar op kantonaal niveau, en de regels variëren per kanton. Deze belasting is bekend als onroerendzaakbelasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de periode het pand in eigendom was en in welk kanton het is gelegen. De algemene regel is hoe korter de periode, hoe hoger de vermogenswinstbelasting. Sommige kantons hebben de belasting op vastgoed afgeschaft, maar waar het nog wordt geheven variëren de tarieven tussen 0,8% en 3,3%.

Vermogenswinstbelasting wordt niet geheven op de opbrengst van de verkoop van onroerend privé-vermogen op nationaal of kantonaal niveau zoals zoals schilderijen en aandelen. Over het algemeen is er geen vermogenswinstbelasting op aandelen en obligaties.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: